Orkestra

Kontratazio-baldintza orokorrak

Orquesta de Euskadi, S.A.
 1. Informazio orokorra eta identifikazioa

 

Baldintza Orokorren xedea

Kontratazio-baldintza Orokor hauek (aurrerantzean, “BALDINTZA OROKORRAK”), EUSKADIKO ORKESTRA, SAk (aurrerantzean, “EUSKADIKO ORKESTRA”) https://sarrerak.euskadikoorkestra.eus URL helbidearen bitartez (aurrerantzean, “WEBGUNEA”) Interneteko erabiltzaileen esku (aurrerantzean, “ERABILTZAILEAK”) jartzen dituen sarreren erosketa arautzen duten baldintzak zehazten dituzte.

Ondorioz, BALDINTZA OROKORREN mende geratzen da EUSKADIKO ORKESTRAK sustatzaile gisa antolatzen dituen jardueretara joan eta aipatuetan parte hartzeko aukera ERABILTZAILEARI ematen dioten eta ORKESTRAK ardura esklusiboarekin WEBGUNEAREN bidez saltzen dituen sarreren (aurrerantzean, “SARRERAK”) kontratazioa, ERABILTZAILEEN aldetik.

 

EUSKADIKO ORKESTRAREN identifikazio-datuak

 • Izen soziala: EUSKADIKO ORKESTRA, SA
 • Helbidea: Miramon Pasealekua 124, Donostia (Gipuzkoa).
 • IFK: A-20077541
 • Erregistro-datuak: Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan erregistratua: 1.357. liburukiko 1. folioaren SS-7.171 orrialdea.
 • Telf.: 943 01 32 32
 • Faxa:  943 30 83 24
 • Posta-e: saldasoro@euskadikoorkestra.eus

 

BALDINTZA OROKORREN baliotasuna eta zuzenketa

WEBGUNEAREN bidez SARRERAK erosi ahal izateko, ERABILTZAILEAK BALDINTZA OROKORRAK irakurri eta osotasunean onartu beharko ditu, baldintzarik gabe, erosketa-prozesuan zehar horretarako prestaturiko sistema teknikoaren bidez. Hori egin ezean, ezingo da erosketa gauzatu.

SARRERA zehatz batzuen erosketarako dagokion BALDINTZA BEREZIAK zehatz daitezke ere, BALDINTZA OROKORRAK osatzeko. Baldintza berezi horiek WEBGUNEAN egongo dira, ERABILTZAILEENTZAT eskuragarri ere (aurrerantzean, “BALDINTZA BEREZIAK”).

EUSKADIKO ORKESTRAK BALDINTZA OROKORRAK aldatzeko eskubidea gordetzen du, bai eta SARRERA zehatz batzuen kasuan ezarritako BALDINTZA BEREZIAK aldatzekoa ere. Indarrekoak, erosketa gauzatzeko unean WEBGUNEAK ERABILTZAILEEN esku dituen baldintza horiek izango dira. Nolanahi ere, aldaketa horiek ez dute inolako atzera-eraginik izango aurretik kontrataturiko produktu eta zerbitzuetan.

 

ERABILTZAILEAREN gaitasuna

WEBGUNEAREN bidez eskainitako produktu eta zerbitzuak beren izenean eta eskubidean ekingo duten pertsona fisiko partikularrei zuzenduta daude. Gaitasun horretatik kanpo gelditzen dira edonolako pertsona juridikoak, bai eta bere jarduera profesionalaren barruan SARRERAK etorkizunean saltzeko xedearekin erosi nahi duten pertsona fisikoak ere.

Era berean, WEBGUNEAREN bidez sarrerak erostea Espainiako legediaren arabera adinekoak eta ekiteko gaitasun osoa duten pertsona fisikoetara mugatua dago, bai eta Kode Zibilean ezarritako baldintzei jarraiki adingabe emantzipatuak diren pertsonetara ere.

BALDINTZA OROKORRAK onartzerakoan, aurrean ezarritako baldintzekin bat ekiteko eta kontratatzeko lege-gaitasun nahikoa duela adierazi eta bermatzen du ERABILTZAILEAK.

 

Hizkuntza

ERABILTZAILEAREN ETA EUSKADIKO ORKESTRAREN arteko kontratua euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez gauza daiteke, ERABILTZAILEAK hizkuntz horietan baititu eskuragarri BALDINTZA OROKORRAK eta, dagokionean, BALDINTZA BEREZIAK ere.

 

Adin txikikoen sarbidea

5 urte baino gutxiago dituzten haurrek ezingo dute aretora sartu haurrei zuzenduta ez dauden kontzertuetan.

 

Eskaintzaren eremu geografikoa

SARRERAK WEBGUNEAREN bitartez eros daitezke, inolako lurralde-mugarik gabe.

 

 

 1. Kontratazio/erosketa prozedura

ERABILTZAILEAK erosi nahi dituen SARRERAK aukeratu beharko ditu WEBGUNEAN, bakoitzaren zenbat ale ero nahi dituen adieraziz ere.

SARRERA bakoitza aukeratzerakoan, bere informazio zehatza agertuko da. Ondoko datuak ageriko dira berariaz: eskatutako aleak, ale baten salneurria, jaulkitze-gastuak eta eskatutako aleen guztizko salneurria (BEZ barne).

Erosi nahi dituen SARRERA guztiak aukeratu eta gero, ERABILTZAILEAK “Erosi” botoia sakatu beharko du. Honela, “Erosketa baieztatu” atalera igaroko da ERABILTZAILEA.

Erosketa baieztatu” atalean, aukeratutako SARREREN laburpen bat ikusiko du ERABILTZAILEAK. Ondoko datuak ageriko dira berariaz: eskatutako aleak, ale baten salneurria, jaulkitze-gastuak eta eskatutako aleen guztizko salneurria (BEZ barne); eta harremanetarako datuak betetzeko inprimaki bat.

Hasitako erosketa eta kontratazioa gauzatzeko, BALDINTZA OROKORRAK onartu beharko ditu ERABILTZAILEAK; horretarako, bere esku jarritako derrigorrezko check-boxa erabili beharko du eta, ondoren, "Erosi eta baieztatu” atalean bere esku jarritako ordainketa-sistemetako bat aukeratu beharko du.

BALDINTZA OROKORRAK onartuta eta ordainketa ERABILTZAILEAK aukeratu duen sistemaren bidez baieztatu ondoren, kontratazioa gauzatua egongo da. Izapide horren ondorioz, “Home Ticket” izeneko artxibo elektronikoa edo SARRERA sortuko da. Aipatu artxiboa bide elektronikoak erabiliz bidaliko zaio ERABILTZAILEARI, ERABILTZAILEAREN eta EUSKADIKO ORKESTRAREN arteko kontratu gisa, eta EUSKADIKO ORKESTRAREN Bezeroen Arreta zerbitzuaren bidez eskuratu ahalko du ERABILTZAILEAK.

Erosketa bukatuta, WEBGUNEAK esleitutako eskaera-zenbakia erakutsiko dio ERABILTZAILEARI, dagokion erosketa-baieztapena bidaliko delarik ere. Bere kasuan, SARRERAK bidaliko zaizkio, ERABILTZAILEAK eman duen posta elektronikoko helbidera, 24 orduko gehienezko epean.

Posta hori ezarritako epean jasoko ez balitz, sarean izandako behin-behineko komunikazio arazo baten edo ERABILTZAILEAK eman duen posta-helbidean egondako akats baten ondorio izan daiteke. Horrela balitz, komenigarria litzateke EUSKADIKO ORKESTRAREN Bezeroen Arreta zerbitzuarekin harremanetan jartzea (mazpiroz@euskadikoorkestra.eus).

Erosketaren baieztapena jasotzerakoan ERABILTZAILEAK akatsen bat aurkituko balu emandako datuetan, harremanetan jar daiteke EUSKADIKO ORKESTRAREN Bezeroen Arreta zerbitzuarekin (mazpiroz@euskadikoorkestra.eus), aipatuak zuzentzeko.

 

 

 1. Ordainketa moduak

ERABILTZAILEAK kreditu- edo zordunketa-txartel baten bidez (VISA eta MASTERCARD) ordain dezake bere erosketaren zenbatekoa. Aukeratutako ordainketa moduaren ondoriozko gastu guztiak ERABILTZAILEAREN ardura izango dira.

Kreditu- edo zordunketa-txartelaren bidez egindako ordainketa guztiak finantza-erakunde baten ordainketa seguruko sistema baten bidez egiten dira. Honek, txartelaren datuak enkriptatzen ditu. Ordainketa sistemari ahalik eta segurtasun handiena emateko xedearekin, EUSKADIKO ORKESTRAK ordainketa moduetako bere hornitzaileen ordainketa seguruko sistemak erabiltzen ditu. Zentzu horretan, ordainketaren sekretupeko datuak zuzenean transmititzen dira, eta era enkriptatu batean (SSL), dagokion finantza-erakundera.

Ordainketa aipatu sistemaren bidez egitean, sistemak txartela jaulki duen finantza-erakundea kontaktatuko du eta honek, eragiketa baimentzea eskatuko dio baimentze-kode pertsonal baten bidez. Eragiketa, kreditu-txartela jaulki duen bankuak baimentze-kodea berresten badu gauzatuko da bakarrik. Hori gertatuko ez balitz, eragiketa errefusatuko litzateke.

Azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onesten duenak (aurrerantzean, “KEDLO”), bere 112. artikuluan dioen arabera, erosketa baten zenbatekoa iruzurrez edo bidegabeki kobratu bada ordainketa-txartelaren datuak erabiliz, bere titularra den ERABILTZAILEAK kargu hori berehala deuseztatzea eska dezake. Kasu horretan, dagokion zordunketa- eta kobratze-eragiketak ahalik eta azkarren egingo dira EUSKADIKO ORKESTRAREN eta ERABILTZAILEAREN kontuetan.

Nolanahi ere, erosketa txartelaren titularra den ERABILTZAILEAK egingo balu eta dirua bueltatzeko eskaria indarreko legeak ezartzen dituen baldintzetan eginiko deuseztatze-eskubidea gauzatzearen ondorioa ez balitz, ERABILTZAILEAK deuseztatze horren ondorioz sorturiko kalte eta ordainak ordaindu beharko dizkio EUSKADIKO ORKESTRARI.

 

 

 1. Faktura

Kontratazioa gauzatu eta BALDINTZA OROKORRAK onartzen dituenean, ERABILTZAILEAK dagokion faktura elektronikoaren betetzea onartzen du berariaz, bai eta posta elektronikoaren bidezko bere igortzea ere, erosketa-prozesuan horretarako adierazitako helbidera. ERABILTZAILEAK uko egin diezaioke aipatu onartzeari. Horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko du ondoko helbidera: mazpiroz@euskadikoorkestra.eus.

 

 

 1. SARRERAK entregatzea

Erabiltzaileak bi aukera izango ditu: SARRERAK KUTXABANK, SA erakundearen kutxazain automatikoren batean jasotzea; edo berak eman duen posta elektronikoan jasotzea. Azken kasu horretan, sarrerak inprimatu beharko dira. Nolanahi ere, beharrezkoa izango da SARRERA erakustea ERABILTZAILEARI dagokion jarduerara sartzen uzteko eta/edo aipatuan parte hartzen uzteko. SARRERA gailu mugikorrean erakusteak ez du inolako baliorik xede honetarako.

 

 

 1. Berme eta erantzukizun-muga

ERABILTZAILEAK SARRERAK WEBGUNEAREN BIDEZ erosten dituenean, EUSKADIKO ORKESTRAK horien xede diren jardueren garapena bermatu beharko du, bai eta aplikagarriak diren lege baldintzak beteko dituela ere; ERABILTZAILEAREN erreklamazio guztiak EUSKADIKO ORKESTRARI zuzenduko dira.

Nolanahi ere, EUSKADIKO ORKESTRAK ezin du bermatu jarduera horien edukia ERABILTZAILEAREN gustuetara egokituko direnik, ez eta/edo jarduera horrengan jarri dituen itxaropenetara ere, WEBGUNEAN eskuragarri dagoen informazio zehatzaz haraindi.

 

 

 1. Atzera egiteko eskubidea, itzultzeak eta erreklamazioak

 

Atzera egiteko eskubidea

Kontratu bat atzera egiteko eskubidea, erabiltzaileak eta kontsumitzaileak egindako kontratua eraginik gabe uzteko duen gaitasuna da. Horren jakinarazpena, aipatu eskubidea gauzatzeko ezarritako epearen barruan bidaliko dio beste aldeari, bere erabakia justifikatzeko beharrik gabe eta inolako zigorrik gabe. Finean, eskaria justifikaziorik gabe itzultzeko aukera da.

KEDLOren 103.1) artikuluak dioenaren arabera, atzera egiteko eskubidea ez da SARREREN erosketetan aplikagarria izango.

 

Aldaketak eta itzultzeak

Erosketa egiteko prozedura amaituta, ez da aldaketarik onartuko eta ez da SARREREN zenbatekoa itzuliko, ikuskizuna bertan behera geratu ezean. Hori da eserlekuen zenbatekoa itzultzeko baliodun zio bakarra.

 

Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak

ERABILTZAILEEK beren iradokizunak, kexak eta erreklamazioak bidali diezaiokete EUSKADIKO ORKESTRARI. Horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko diote EUSKADIKO ORKESTRAREN Bezeroen Arreta zerbitzuari (mazpiroz@euskadikoorkestra.eus).

 

 

 1. Pribatutasun politika

ERABILTZAILEARI jakinarazten zaio erosketa formalizatzean ematen diren datu pertsonalak tratatuko dituela ORKESTRAK, tratamendu horren ardura duen aldetik. Datuen tratamendu horren bidez, aldeen artean ezartzen den kontratu-erlazioa mantendu, garatu, bete eta kontrolatuko da eta, behar bezala ezarritako sistema bidezko adostasuna badago, ORKESTRAK parte hartzen duen ekitaldiei, jarduerei eta albisteei buruzko merkataritza-informazioa bidaliko da posta elektroniko bidez edo komunikazio elektronikoko beste bitarteko batzuen bidez (mezu elektronikoa, sms-a eta abar). ERABILTZAILEAK eta erakundeak sinatutako kontratua gauzatzeak eta, hala badagokio, ERABILTZAILEAREN adostasunak legitimatzen du datuen tratamendu hori.

ERABILTZAILEAREKIN finkatutako kontratu-erlazioak irauten duen bitartean mantenduko dira tratatuko diren datu pertsonalak, edo ERABILTZAILEAK tratamendu horretarako adostasuna ezeztatzen ez duen bitartean edo tratamendua ezabatzea eskatzen ez duen bitartean mantenduko dira, baita ORKESTRAK erantzun beharreko lege-betebeharrak betetzeko beharrezkoa den denbora osagarrian ere.

Legeak (zerga-administrazioek, justizia-administrazioak edo beste administrazio publiko batzuek) hala aginduta, ORKESTRA behartuta dagoen kasuez gain, ez zaizkie erabiltzailearen datuak hirugarren erakunde batzuei emango. Ez da aurreikusten datu pertsonalak nazioarteko transferentzien mende egotea.

Era berean, ERABILTZAILEAK, kontratazio-prozesuan, beste pertsona batzuen datuak ematen baditu, datu horiek komunikatzeko hirugarren horren baimen zehatza duela adierazten du.

ERABILTZAILEAK adierazten du 18 urte baino gehiago dituela edo adingabe emantzipatua dela, eta kontratatzeko behar besteko lege ahalmena duela eta bere kabuz erosketak egin ditzakeela WEBSITE bidez, eta, horrenbestez, bere datu pertsonalen tratamendurako baimena emateko behar besteko ahalmena duela. Adingaberen batek SARRERAK erosi nahi baditu, bere gurasoekin edo lege ordezkariekin egin beharko du, edo, gutxienez, horien baimena izan beharko du. ORKESTRAK ez du inolako erantzukizunik adingabeek paragrafo honetako eskakizunak bete gabe  erosketak egiten badituzte.

Datuak babestearen arloan aplikatzekoa den araudiak bere datu pertsonalei buruzko zenbait eskubide ematen dio ERABILTZAILEARI (bere  datuetara sartzeko eskubidea, bere datuak ezeztatzea edo ezabatzea eskatzeko eskubidea, bere datuen tratamendua muga dadin eskatzeko eskubidea, bere datuen eramangarritasunaren gaineko eskubidea eta bere datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea). ERABILTZAILEAK eskubide horiek baliatu ahal izango ditu ORKESTRAREN aurrean, eta, horretarako, eskaera idatzia bidali beharko du BALDINTZA OROKOR hauetako 1. klausulan adierazten den posta-helbidera.

Helbide elektroniko honetan kontsultatu ahal izango duzu datuak babesteari buruzko informazio osagarria eta xehatua: https://es.euskadikoorkestra.eus/politica-de-privacidad.

 

 

 1. Lege aplikagarria

BALDINTZA OROKORRAK eta WEBGUNEAREN bidezko produktu eta/edo zerbitzuen erosketa Espainiako legearen mende daude.

BALDINTZA OROKORREN interpretazioari edo aplikazioari eta/edo WEBGUNEAREN bidezko produktu eta/edo zerbitzuen erosketari buruz sor litezkeen gatazka guztiak epaitegien eskumenen inguruan, kontsumidore eta erabiltzaileei dagokienez bereziki, Espainiako lege aplikagarriak diotenaren arabera eskudunak diren Epaitegi eta Auzitegietan ebatziko dira.

Hurrengo ekitaldiak

Kontzertuak eta Sarrerak Maiatza

1 Ig
2 Al
3 Ar
4 Az
5 Og
6 Or
7 Lr
8 Ig
9 Al
10 Ar
11 Az
12 Og
13 Or
13 maiatza, 2022 Ostirala, 19:30 h.
Abonu Denboraldia Dutilleux + Elgar / Catalán Robert Trevino Bilbao/Bilbo
Dutilleux + Elgar / Catalán
14 Lr
15 Ig
16 Al
16 maiatza, 2022 Astelehena, 19:30 h.
Abonu Denboraldia Dutilleux + Elgar / Catalán Robert Trevino Donostia / San Sebastián
Dutilleux + Elgar / Catalán
17 Ar
17 maiatza, 2022 Asteartea, 19:30 h.
Abonu Denboraldia Dutilleux + Elgar / Catalán Robert Trevino Donostia / San Sebastián
Dutilleux + Elgar / Catalán
18 Az
19 Og
19 maiatza, 2022 Osteguna, 19:30 h.
Abonu Denboraldia Dutilleux + Elgar / Catalán Robert Trevino Pamplona/Iruña
Dutilleux + Elgar / Catalán
20 Or
20 maiatza, 2022 Ostirala, 19:30 h.
Abonu Denboraldia Dutilleux + Elgar / Catalán Robert Trevino Vitoria/Gasteiz Sarrerak erosi
Dutilleux + Elgar / Catalán
21 Lr
21 maiatza, 2022 Larunbata, 11:00 h.
Miramongo Matinéeak 15. Matinéea: Auskalo Quartet Donostia / San Sebastián Sarrerak erosi
15. Matinéea: Auskalo Quartet
22 Ig
23 Al
24 Ar
25 Az
26 Og
27 Or
28 Lr
28 maiatza, 2022 Larunbata, 19:00 h.
Bestelako jarduerak Musikaste. Amaierako kontzertua Jaume Santonja Errenteria Sarrerak erosi
Musikaste. Amaierako kontzertua
29 Ig
30 Al
31 Ar